Saturday, June 14, 2008

PERANAN GURU MEMUPUK SIKAP POSITIF MURUD TERHADAP PELAJARAN

bagi mencapai matlamat kejayaan di dalam proses pembelajaran, sifat-sifat perseorangan (personal characteristic) adalah berperanan penting di samping perkara-perkara lain seperti suasana (situation) sesuatu tempat, sifat realistik dan lain-lain yang berkait rapat.

Dalam proses pembelajaran juga, yang menentukan seseorang itu belajar atau tidak ialah faktur penggerak (motivation), jika tidak ada motivasi maka sesuatu yang kita idamkan tidak dapat dipelajari, Seseorang murid mesti berminat apa yang dipelajari bagi menarik minatnya untuk belajar.Di segi penerimaan atas sesuatu yang diterangkan, terdapat perbezaan pada tiap-tiap individu. Oleh itu setiap individu harus memainkan peranan penting dalam mempercepatkan penerimaan sesuatu yang diterima dari pembelajaran dan semestinya terdapat rintangan-rintangan (obstacles) di dalam menghadapinya.

No comments:

Sponsors