Friday, April 03, 2009

MESYUARAT PENGURUSAN PPD BIL.4/2009

Tarikh: 03 April 2009
Jam: 9.00 pagi
Tempat: Pejabat Pelajaran Daerah Hulu Perak, Gerik

Isi-isi penting mesyuarat:
1) Hari Profesional dilaksanakan dengan jayanya. Dari segi penglibatan dan kehadiran guru/ pegawai amatlah menggalakan. Cuma yang tidak pastinya ialah penghayatan tentang profesionalisme.
2) Buku Rekod Perkhidmatan (BRP) -perlu disemak tentang catatan supaya dikemaskinikan oleh Pembantu Tadbir.
3) Kehilangan harta kerajaan- perlu dipertanggungjawabkan kepada personal yang menghilangkannya.
4) Perpindahan pejabat SK. RPS Orang Asli.
5) Audit ISO - pemantauan akademik
6) Sekolah kluster- SK.Mahkota Sari,Gerik. Perlu penglibatan pegawai-pegawai PPD Hulu Perak untuk menjayakan pencalonan. Hanya satu-satunya sekolah di daerah ini yang dicalonkan.

Pegawai Pelajaran Daerah Hulu Perak:
1. Rumusan mesyuarat PPD Kebangsaan (10-13 Mac 2009):
- pegawai PPD digalakkan memakai uniform KRS pada setiap hari Rabu
- setiap daerah perlu ada Majlis Permuafakatan Pendidikan Daerah
- lawatan Menteri Pelajaran ke daerah (dimaklumkan kemudian)
- perlu ada maklumat pelajar yang tercicir dan tidak mendaftar(Unit HEM)
- mewarwarkan transformasi pendidikan -Kurikulum Standard Sekolah Rendah(KSSR) dan Kurikulum Standard Pra-sekolah Kebangsaan (KSPK)
- PPD/ wakil perlu hadir ke majlis/ mesyuarat oleh agensi luar.
- sediakan keperluan latihan/kursus kepada pegawai PPD
- kertas cadangan/ konsep untuk keperluan latihan /kursus perlu dibuat
- pengurusan isu disiplin di sekolah harian -PPD perlu turun padang/ bantu sekolah selesaikan

2. Pesanan Pengarah JPN:
- perjawatan dan perkhidmatan yang berkaitan dengan kenaikan pangkat - ada temuduga untuk pemilihan yang tepat.
- jawatan YDP PIBG yang terlalu lama dipegang oleh seseoran perlu dilihat oleh Pengetua/Guru Besar.
- terdapat banyak perkara yang negatif berlaku daripada keadaan ini
- ada kes PIBG mengadakan demonstrasi
- menjawab surat PPD perlu disegerakan - dalam masa 2 hari
- pelaksanaan dasar perlu diberi keutamaan -penempatan guru dan penempatan ke asrama penuh
- kemasukan warga asing ke sekolah- ibu atau bapa perlu ada Kad Pengenalan
- sumbangan kepada sekolah orang Asli oleh Dato Kalimullah - sumbangan buku/ alat bantu mengajar
- Kelab Rakan Muda sekolah
- Majlis Pemuafakatan PIBG -menangani gejala disiplin sekolah
- PIPP - mesyuarat pada bulan April - pelaporan hingga bulan Mac 2009 pelaporan daripada sekolah.
- Buku Rekod Perkhidmatan (BRP) akan diuruskan oleh PPD, sekolah PTJ
- Aduan - penglibatan guru dalam politik- siasatan perlu dibuat dan direkodkan
- Perancangan aktiviti pendidikan - penghargaan kepada murid cemerlang dalam peperiksaan awam - beri perhatian kepada yang tidak cemerlang kerana ibubapa sakit

Saturday, June 14, 2008

PERANAN GURU MEMUPUK SIKAP POSITIF MURUD TERHADAP PELAJARAN

bagi mencapai matlamat kejayaan di dalam proses pembelajaran, sifat-sifat perseorangan (personal characteristic) adalah berperanan penting di samping perkara-perkara lain seperti suasana (situation) sesuatu tempat, sifat realistik dan lain-lain yang berkait rapat.

Dalam proses pembelajaran juga, yang menentukan seseorang itu belajar atau tidak ialah faktur penggerak (motivation), jika tidak ada motivasi maka sesuatu yang kita idamkan tidak dapat dipelajari, Seseorang murid mesti berminat apa yang dipelajari bagi menarik minatnya untuk belajar.Di segi penerimaan atas sesuatu yang diterangkan, terdapat perbezaan pada tiap-tiap individu. Oleh itu setiap individu harus memainkan peranan penting dalam mempercepatkan penerimaan sesuatu yang diterima dari pembelajaran dan semestinya terdapat rintangan-rintangan (obstacles) di dalam menghadapinya.

Saturday, May 17, 2008

CABARAN REFORMASI PENDIDIKAN

Cabaran reformasi pendidikan peringkat menengahSistem pendidikan peringkat menengah kebangsaan menghadapi pelbagai cabaran akibat tiga reformasi.Ianya meliputi aspek kepemimpinan dan pelaksanaan proses pendidikan, kandungan kurikulum dan profesionalisme perguruan. Kita akan mengupas keupayaan sistem pendidikan peringkat menengah mengatasi cabaran yang amat kritikal dalam merealisasikan wawasan pendidikan cemerlang yang berorientasikan perkembangan sejagat.

TIGA reformasi sistem pendidikan peringkat menengah kebangsaan yang mencakupi lanjutan tempoh minimum pendidikan awam dari sembilan kepada 11 tahun, mengubah struktur penilaian kepada ,sistem pensijilan terbuka dan memulakan sistem Sekolah Bestari. Ketiga-tiga reformasi pendidikan ini secara langsung atau tidak, akan mengubah orientasi pengurusan dan pelaksanaan pendidikan, sekali gus memperluaskan dimensi pengetahuan dan kemahiran di kalangan pelajar dan masyarakat. Suatu paradigma baru pendidikan sebagai wadah pembangunan kemanusian yang menyeluruh akan menyusul.
Sebagai permulaan, refomasi dasar yang pertama membabitkan semua 386,677 pelajar yang mengambil peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) pada 1998. Semua pelajar tanpa mengira keputusan penilaian yang mereka perolehi akan ditawarkan ke tingkatan empat di sekolah kerajaan, termasuk pelajar yang tidak mencapai tahap penguasaan minimum. Pelajar yang tidak menguasai semua mata pelajaran akan ditawarkan tempat di sekolah vokasional untuk mengikuti latihan kemahiran. Dalam pada itu, mereka yang tidak cenderung atau kurang yakin mengikuti program akademik adalah juga dipelawa mengikuti kursus vokasional.

Wednesday, April 09, 2008

KURIKULUM MASA DEPAN

Kurikulum Pendidikan Negara perlu berorientasikan Kurikulum Masa Depan agar apa yang dilaksanakan dalam sistem pendidikan negara mempunyai matlamat yang jelas bagi membentuk generasi masa depan yang lebih baik serta dapat mengelakkan pembaziran kos, tenaga dan sumber, kata seorang sarjana hari ini.
Prof. Saedah Siraj dari Jabatan Kurikulum dan Teknologi Pengajaran, Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya (UM) berkata, adalah penting bagi penggubal kurikulum pendidikan mengenal pasti perkara besar yang kemungkinan akan berlaku pada masa depan terutamanya yang ada kaitannya dengan pendidikan manusia.

komputer.net.my


“Analisis serta pemerhatian masa depan secara saintifik perlu dilakukan terhadap arah aliran nasional dan global pada masa depan yang ada kaitannya dengan pendidikan manusia, sosio-ekonomi, politik, sumber manusia dan sumber tenaga, pertanian serta pertahanan,” katanya dalam buku bertajuk Kurikukum Masa Depan terbitan Universiti Malaya.
Beliau berkata dengan adanya data Kurikulum Masa Depan, ia akan dapat membantu sesebuah institusi atau negara membuat pelbagai persediaan termasuk kewangan, infrastruktur dan sumber manusia untuk mencapai matlamat masing-masing.
Prof. Saedah berkata, kajian Kurikulum Masa Depan boleh dijadikan pengimbang untuk menolak mana-mana dasar ataupun pelaksanaan kurikulum yang boleh merosakkan atau merugikan generasi masa depan dan negara.
Katanya, data daripada kajian itu juga dapat menyediakan satu kurikulum yang berupaya menangani keperluan mendadak dalam masyarakat kini dan masa depan di samping menjadikan generasi muda sekarang sebagai individu berpendidikan serta berpandangan luas untuk kehidupan yang lebih selesa.
Beliau berkata, apabila para perancang dan penggubal kurikulum mempunyai latar belakang Kurikulum Masa Depan, mereka akan dapat merancang konsep kurikulum yang berteraskan kepada budaya bangsa dan negara serta dapat diterima akal dan berakhlak.
“Ini kerana mereka bukan sahaja telah mengetahui dengan mendalam, malahan dapat menganalisis asas-asas falsafah negara, keperluan generasi muda masa kini dan juga penyelesaian permasalahan,” katanya.
Prof. Saedah berkata,dengan menggunakan pendekatan futuristik, termasuk mengenal pasti arah aliran semasa dan membuat jangkaan perubahan pada masa depan, maka para perancang dan penggubal kurikulum tidak akan menghadapi sebarang krisis untuk memilih dasar dan matlamat pendidikan untuk masa depan.
>“Sebaliknya kepincangan pendidikan akan terlihat apabila dasar kurikulum tidak menjangkau jauh ke hadapan menerusi pendekatan futuristik,”tegas beliau.
Dalam buku setebal 200 muka surat itu, Saedah juga menyentuh disiplin pelajar pada masa depan yang menurutnya semakin mencabar ekoran perkembangan sains dan teknologi yang menyebabkan mereka mudah terpengaruh dengan hiburan yang melalaikan.

komputer.net.my


RELATE LINKS:
Urologists approved medical device for penile enlargement
MALE AESTHETIC: STRETCHING THE PENIS THROUGH TRACTION
DID YOU KNOW THERE ARE DIFFERENCES IN SIZE BY COUNTRY? ANDROPENIS® CAN MAKE THEM EVEN
MALE AESTHETIC: STRETCHING THE PENIS THROUGH TRACTION
NOT SATISFIED WITH THE SIZE? THE USE OF ANDROPENIS® MAKES A REAL DIFFERENCE
ANDROMEDICAL IN THE MEDIA
NON-SURGICAL PENILE ENLARGEMENT SCIENTIFIC ANSWER TO A HISTORICAL DEMAND
IMPROVED SEXUAL RELATIONS NON SURGICAL PENIS ENLARGEMENT

Tuesday, April 01, 2008

MISI PENDIDIKAN

"PENDIDIKAN MERUPAKAN SATU TUGAS SUCI.MELIBATKAN SOAL MENEBUS MARUAH BANGSA.SOAL KEADILAN.SOAL MEMBERI PELUANG PENDIDIKAN KEPADA PENDUDUK DI KAWASAN PENDALAMAN. SOAL MENGISI KEMERDEKAAN. SOAL PEMBINAAN INSAN YANG BAIK."

Inilah sesuatu yang ditulis oleh Datuk Haji Omar Mohd.Hashim.
Terlalu banyak yang perlu ditimbang, direnung dan difikirkan tentang PENDIDIKAN.
Untuk lebih mendalami tentang misi pendidikan ini boleh layari laman web berikut Pergi ke laman web ini
Suatu masa dahulu, pelajaran merupakan suatu kemelut sosial bagi masyarakat Melayu.Soal kemunduran orang Melayu dalam pelajaran (begitu juga dalam soal ekonomi dan kekayaan) telah menjadi topik perbincangan pelbagai pihak di dalam media-media elektronik dan bercetak.Sesuatu yang disedari dan sudah menjadi hakikat bahawa pelajaran adalah "anak kunci emas" ke arah kejayaan dan kesejahteraan hidup - nadi yang menjamin kebangkitan dan penyusunan semula masyarakat.DR. BURHANUDDIN AL-HELMI -Tokoh pendidikan
Banyak usaha yang dijalankan oleh kerajaan (khususnya kerajaan Barisan Nasional)untuk meningkatkan dan meluaskan lagi pelajaran di kalangan orang-orang Melayu dalam persaingan dengan kaum lain.Usaha-usaha ini boleh dilihat dari segi peluang kemasukan belajar di Sekolah Berasrama Penuh(SBP), pusat-pusat pengajian tinggi dan pembiayaan kewangan melalui pemberian biasiswa dan sebagainya.
Cuba baca ini untuk menajamkan minda Pergi ke laman web ini

EduShop Malaysia :: Buy Educational Software Online!

ServerFreak Web Hosting Solutions
Please visit this web KLIK

RELATE LINKS:
Urologists approved medical device for penile enlargement
MALE AESTHETIC: STRETCHING THE PENIS THROUGH TRACTION
DID YOU KNOW THERE ARE DIFFERENCES IN SIZE BY COUNTRY? ANDROPENIS® CAN MAKE THEM EVEN
MALE AESTHETIC: STRETCHING THE PENIS THROUGH TRACTION
NOT SATISFIED WITH THE SIZE? THE USE OF ANDROPENIS® MAKES A REAL DIFFERENCE
ANDROMEDICAL IN THE MEDIA
NON-SURGICAL PENILE ENLARGEMENT SCIENTIFIC ANSWER TO A HISTORICAL DEMAND
IMPROVED SEXUAL RELATIONS NON SURGICAL PENIS ENLARGEMENT

Sponsors